Scurt istoric al instituţiei poliţiei pe raza judeţului Bistriţa Năsăud

 

        După încheierea dualismului austro-ungar, în 1867, în Transilvania conducerea poliţiei o aveau căpitanii de poliţie urbană care stăteau sub autoritatea primarilor şi a comitetului suprem. Ei aveau în subordine ofiţerii de poliţie şi gardiștii. Documentele existente în arhivă (“poruncile” date de Primăria Năsăudului în 1863, Statutul de organizare a Comitatului Bistriţa-Năsăud, din anul 1893) certifică faptul că atribuţiile de reglementare a ordinii publice erau exercitate de primari, respectiv protopretor, prin utilizarea “gendarmilor rurali” grijind din oficiu pentru observarea strictă a “regulelor poliţiane de ţarină”.

        Evenimentele de la sfârşitul primului război mondial, respectiv destrămarea monarhiei austro-ungare şi crearea de state naţionale unitare au condus în ţara noastră-pentru preîntâmpinarea dezordinii şi înlocuirea vidului de autoritate-la constituirea Gărzilor Naţionale, în fiecare localitate, fiind astfel formate, la sfârşitul anului 1918, gărzi la Bistriţa (29 octombrie), Năsăud (4 noiembrie), Feldru, Lesu. 

        Prin Ordonanţa din 8 octombrie 1919, Resortul Afacerilor Judeţene din cadrul Consiliului Dirigent a stabilit “organizarea prefecturilor regionale de poliţie şi atribuţiile ei”, judeţul Bistriţa-Năsăud fiind inclus în “Prefectura regională III Cluj”

        La 16.11.1920, Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale comunică că “s-a înfiinţat în oraţul Bistriţa o Brigadă de Siguranţă”, formată din Compania de Jandarmi Bistriţa (4 secţii şi 28 posturi comunale), Brigada Specială de Siguranţă Bistriţa-Năsăud şi Poliţia de Stat Bistriţa.

        Prin Legea din 24 iulie 1929, în judeţul Bistriţa-Năsăud s-au organizat Poliţia oraşului Bistriţa şi Comisariatul de Poliţie Năsăud.

        În urma dictatului de la Viena din 30 august 1940, pe teritoriul judeţului a funcţionat administraţia militară şi civilă a statului ungar, iar între toamna anului 1944 şi aprilie 1945, acest teritoriu a rămas sub administraţie militară sovietică. După aprilie 1945, Poliţia Bistriţa s-a aflat sub conducerea Ministerului Afacerilor Judetene, prin Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.

        În perioada 1949-1950 au funcţionat Circumscripţii de miliţie, care grupau posturile de miliţie din localităţile reşedinţă de comune, subordonate Miliţiei Judeţene, cu sediul în oraşul Bistriţa. Din septembrie 1950, la nivelul raioanelor Beclean, Bistriţa şi Năsăud s-au organizat Secţii raionale de miliţie, subordonate, la rândul lor, Direcţiei Miliţiei Regiunii Rodna, până în 1952 şi după desfiinţarea Regiunii Rodna, Direcţiei Miliţiei Regiunii Cluj, până în 1968.

        Începând cu 1 aprilie 1968 s-a constituit Inspectoratul Miliţiei judeţului Bistriţa-Năsăud, cu Secţia de Miliţie Bistriţa, Birourile de Miliţie Beclean, Năsăud şi Sîngeorz-Băi, Posturile de Miliţie T.F. Bistriţa si Ilva-Mică, precum şi 53 posturi de miliţie comunale. În aprilie 1972, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud s-a organizat Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne, cu miliţii orăşeneşti la Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sîngeorz-Băi şi 53 de posturi de miliţie în zona rurală.

        După 1989, actele normative care au reglementat organizarea şi funcţionarea poliţiei pe teritoriul judetului nostru au statuat existenţa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, având în subordine Poliţia municipiului Bistriţa, Poliţiile orăşeneşti Beclean, Năsăud, Sîngeorz-Băi şi 58 posturi de poliţie comunale.

        În vederea eficientizării serviciului poliţienesc au fost înfiinţate la nivelul judeţului 6 secţii de poliţie rurală, Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sîngeorz-Băi, Prundu Bârgăului, Petru Rareş. 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud a fost condus de :

 

 • Locotenent colonel IELCEANU SABIN   (01.04.1968 – 01.11.1971)
 • Colonel TODEA VALER       (01.11.1971 – 31.10.1985)
 • Colonel SERBAN TRAIAN    (31.01.1986 -  06.10.1988)
 • Colonel POJAR DUMITRU   (01.02.1989 – 15.04.1990)
 • Colonel NEGRUSA IOAN      (26.04.1990 – 12.08.1999)
 • Colonel POP GHEORGHE   (12.08.1999 – 31.10.2001)
 • Comisar sef de poliţie MURESAN IOAN     (15.12.2001 - 31.03.2005)
 • Comisar sef de poliţie TANCO ALEXANDRU (20.04.2005- 08.01.2007)   
 • Comisar sef de poliţie BODESCU IOAN SIDOR (08.01.2007- 02.11.2010)
 • Comisar sef de poliţie MURESAN IOAN OVIDIU (03.11.2011- 24.11.2014) 
 • Chestor de poliţie Dr. LINUL MARIUS  (28.11.2014 - 23.06.2016)