Coordonator Compartiment - Inspector de poliţie LUPOAIE Emil Mihai

Curriculum Vitae

Telefon: 0263 / 203261

E-mail:

COMPARTIMENTUL JURIDIC

  • intocmeste, impreuna  cu compartimentele  de specialitate si prezinta  conducerii inspectoratului, propuneri de masuri  privind indeplinirea sarcinilor ce revin acestora, in vederea aplicarii stricte a legilor si a altor acte normative, imediat dupa publicarea acestora ;
  • organizeaza, impreuna cu compartimentele de specialitate, studierea temeinica a legilor si altor acte normative, imediat dupa publicarea acestora, de catre personalul care are atributii in aplicarea prevederilor legale, precum si actiuni de prevenire a incalcarilor normelor legale si de inlaturare a deficientelor constatate  in activitatea  unitatilor, institutiei sau structurii ;
  • urmareste modul de aplicare a normelor juridice in activitatea inspectoratului sau structurilor si face propuneri pentru perfectionarea normelor juridice ;
  • intocmeste observatii si propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispozitii, ordine, regulamente, instructiuni) asupra carora a fost consultata institutia, intocmeste avize motivate, la solicitarea conducatorului acesteia, cu privire la diferite categorii de lucrari  cu caracter juridic, care privesc activitatea institutiei ;
  • intocmeste si tine evidenta legilor, decretelor, hotararilor si ordonantelor Guvernului  si a actelor  normative cu caracter intern care intereseaza activitatea institutiei, in  scopul furnizarii operative si calificate a informatiilor solicitate  de conducere, de compartimentele de specialitate  si de personalul acestora ;
  • pregateste si examineaza, sub aspectul legalitatii si  eficientei juridice, documentatia care sta la baza deciziilor conducerii inspectoratului si acorda asistenta juridica conducerii in problematica ce implica activitatea inspectoratului ;
  • elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza anteproiectele de acte normative promovate de inspectorat in conditiile stabilite prin Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de acte normative in Ministerul Administratiei si Internelor ;
  • avizeaza pentru legalitate proiectele de dispozitii sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de seful inspectoratului, potrivit competentei, precum si orice acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii ;
  • pe baza imputernicirii sefului inspectoratului, reprezinta si apara interesele institutiei in fata autoritatilor administratiei publice, a organelor Ministerului Public, a instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, precum si in cadrul  oricaror proceduri prevazute de lege. În acest scop, elaboreaza si formuleaza actiuni, intampinari, raspunsuri la interogatorii, exercita cai de atac, propune sefului inspectoratului renuntarea la actiuni si cai de atac, exercita orice mijloace legale de aparare a drepturilor si intereselor acestora ;