Şef birou - Subcomisar de poliţie BÂRLEA VASILE

Curriculum Vitae

Telefon: 0263 / 203139

E-mail: 

UNITATEA TERITORIALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR

  • realizeaza managementul integrat al tuturor informatiilor generate in activitatea inspectoratului ;
  • sprijina compartimentele operative prin oferta de servicii si produse analitice pentru cazurile desemnate a fi prioritati ;
  • sprijina structurile operative prin analiza datelor adunate si incheierea evaluarii privind grupurile criminale care sunt considerate amenintari pentru jurisdictie ;
  • sprijina functia de planificare strategica a inspectoratului prin furnizarea de analize asupra tendintelor vechi si actuale ale criminalitatii ;
  • elaboreaza si supune aprobarii conducerii inspectoratului proiecte de dispozitii ce vizeaza reglementarea unitara a activitatilor in domeniul colectarii, prelucrarii, stocarii, verificarii si valorificarii informatiilor de natura criminala si al analizarii acestora si face propuneri pentru imbunatatirea legislatiei precum si a dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor si metodologiilor in domeniu ;
  • colecteaza, prelucreaza, stocheaza si analizeaza informatiile la nivel judetean ;
  • efectueaza evaluari tematice pe baza carora face propuneri privind remedierea deficientelor organizatorice, de dotare si de pregatire a personalului .