Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud îşi desfăşoară activitatea  potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I. aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele M.A.I cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectoratul desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul cooperează cu celelalte unităţi teritoriale ale M.A.I., cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu societatea civilă, în limitele legii.