Șef birou: Împuternicit - Comisar șef de poliție PAVELEA Monica Cristina

Telefon: 0263 / 203260

 

  • Coordonează, controlează şi asigură realizarea managementului activităților de formare profesională prin pregătirea și evaluarea performanțelor profesionale individuale ale polițiștilor din cadrul inspectoratului, pe categorii de personal și specializări;
  • Coordonează, controlează şi asigură implementarea strategiei şi politicilor de pregătire iniţială şi continuă transmise de I.G.P.R. / D.P.P.;
  • Coordonează, îndrumă şi verifică modul de desfăşurare a pregătirii practice (trageri cu armamentul din dotare, educaţie fizică şi autoapărare, pregătire tactică şi pregătire în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu) al personalului din cadrul inspectoratului;
  • Asigură organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a pregătirii practice (trageri cu armamentul din dotare, educaţie fizică şi autoapărare, pregătire tactică şi pregătire în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu) în unităţi a personalului din cadrul inspectoratului;
  • Evaluează resursele şi nevoile de formare şi perfecţionare a pregătirii, pe categorii de personal şi verifică în acest scop planurile anuale şi de perspectivă, respectiv dinamicile şi statisticile referitoare la personalul din cadrul inspectoratului;
  • Asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la activităţile de pregătire a poliţiştilor care urmează a executa misiuni internaţionale, misiuni operative cu caracter temporar, cursuri în străinătate, precum şi a celor care vor fi numiţi ca ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură în alte state
  • Asigură realizarea diagnozei necesarului de pregătire profesională la nivelul unității, astfel încât direcţionarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională să fie bazate pe coordonate reale de cerere şi ofertă;