Şef Serviciu - Comisar șef de poliţie BULZ Ioan

Curriculum Vitae

Telefon: 0263 / 203174

Email: 

 

SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

 • conduce, coordoneaza, sprijina, indruma si monitorizeaza activitatea specifica, la nivelul intregului judet, pe liniile de munca date in competenta ;
 • informeaza conducerea inspectoratului cu privire la tendintele si mutatiile survenite in sfera criminalitatii economico-financiare ori cu privire la aspecte punctuale rezultate din evaluarile efectuate ;
 • analizeaza si urmareste evolutia situatiei operative si tendintele fenomenului de criminalitate din sfera de competenta, in vederea contracararii faptelor de natura a prejudicia patrimoniul public si privat, precum si interesele legale ale cetatenilor ; 
 • analizeaza cauzele, conditiile si factorii care au determinat, au inlesnit sau favorizat comiterea de infractiuni din categoriile date in competenta, iar pe baza concluziilor desprinse, stabileste directiile de actiune si masurile ce urmeaza a fi intreprinse la nivel  teritorial ;
 • organizeaza si coordoneaza actiuni cu caracter preventiv si de combatere, la nivelul judetului, pe problematica data in competenta ;
 • organizeaza si desfasoara activitati informativ-operative pentru obtinerea de date si informatii necesare documentarii activitatilor infractionale a suspectilor, in vederea prevenirii si descoperirii incalcarilor legislatiei ce reglementeaza activitatea din sectoarele si liniile de munca  date in competenta, in conformitate cu dispozitiile legale si ordinele ministrului administratiei si internelor ;
 • participa la activitati specifice de documentare, stocare si procesare, analiza si sinteza a informatiilor pe sectoarele si liniile de munca din domeniul de competenta ;
 • initiaza protocoale de cooperare cu institutiile ce au atributii in domeniul prevenirii si combaterii infractionalitatii economico-financiare ;
 • elaboreaza conceptii, planuri de actiune in vederea prevenirii si combaterii infractionalitatii economico-financiare ;
 • verifica informatiile de prima sesizare privind cercetarea unor infractiuni date in competenta ;
 • efectueaza acte premergatoare si de urmarire penala sub supravegherea parchetului in conformitate cu prevederile legale ;