Şef Serviciu - Comisar șef de poliţie NEAGOŞ Dan

Curriculum Vitae

Telefon: 0263 / 203100

E-mail: 

SERVICIUL RESURSE UMANE

  • elaboreaza, coordoneaza, controleaza si asigura realizarea strategiei si politicilor de personal privind selectionarea, incadrarea, evaluarea, cariera, motivarea, gestiunea, prelucrarea automata a datelor personalului din cadrul inspectoratului ;
  • analizeaza structura personalului inspectoratului, evalueaza resursele si necesitatile de personal, de formare si perfectionare a pregatirii acestuia si elaboreaza planurile anuale, de perspectiva, dinamici si statistici in acest scop ;
  • realizeaza diagnoza sistemului de pregatire continua si stabileste masurile necesare pentru reglarea acestuia ;
  • asigura, potrivit actelor normative in vigoare, ordinelor ministrului administratiei si internelor, dispozitiile inspectorului general al Politiei Romane si dispozitiile sefului inspectoratului, incadrarea statului de organizare al unitatii, cu personalul necesar, conform atributiilor ce-i revin si cerintelor posturilor ;
  • participa la elaborarea dispozitiilor care reglementeaza aplicarea politicilor de incadrare si promovare a personalului ;
  • organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de pregatire continua, de elaborare a planurilor tematice, pe categorii de personal si specialitati, precum si a celor anuale de perfectionare a pregatirii personalului ;
  • organizeaza, coordoneaza si asigura actualizarea si modernizarea sistemului de gestiune a resurselor umane, prelucrarea automata a datelor si a documentelor de legitimare si acces in sediile Inspectoratului General si al IPJ ;
  • organizeaza, coordoneaza si desfasoara activitati specifice care privesc politistii in rezerva si veteranii de razboi ;
  • asigura organizarea si primirea in audienta a personalului inspectoratului si cetatenilor, conform competentelor si atributiilor cu care este abilitat, precum si rezolvarea rapoartelor, petitiilor si reclamatiilor acestora ;