Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, Poliţia vă recomandă:

  • comunicaţi cu copilul dumneavoastră, acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată;
  • fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi, violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;
  • interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dvs.;
  • încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dvs. şi de familiile lor;
  • asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere;
  • distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă;
  • atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dvs., motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;
  • alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;
  • când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.